Seuraavista kursseista suoritettava vähintään 8

Pakolliset kurssit:
TY01 Talouden ja yrittäjyyden yhteiskurssi
Kaikille suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille pakollinen kurssi, joka kestää koko lukioajan. Kurssilla suunnitellaan tapahtumia, vierailuita, kotisivujen ylläpitoa ym. Kurssiin liittyy myös vähintään yhdestä tapahtumasta jutun tekeminen suuntautumisvaihtoehdon kotisivuille.
TY02 Arjen talous
TY03 Yrittäjyys 24H
TY07 Asiantuntijaluennot- ja vierailijat (8 kpl)

Suositellaan opiskeltavaksi seuraavia:
YH04 Lakitieto
FI03 Yhteiskuntafilosofia
PS06 Sosiaalipsykologia
ÄI07 Puheviestinnnän taitojen syventäminen/yritysviestintä

Suuntautumisvaihtoehtoja:

1 . Yrittäjyys
TY04 Yrittäjyys
TY08 Vuosi yrittäjänä
TY05 Yrittäjyys 24H ohjaajakurssi
TO01IKK.1 Ihmiset ja kulttuurit kohtaavat
– TAT:n kansainvälisen liiketoiminnan kurssi neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot

2. Kansainvälisyys
YH06 Yhdistyneet kansakunnat
HI10 Maailmanpolitiikan kurssi
YTK11 Kansainvälisyyttä käytännössä
B2/B3 kielen opinnot

3. Jatko-opinnot
OP03 Työelämävalmiudet
TY06 Talousguru
YH05 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
TY09 Valmennuskurssi kauppakorkeakouluun/valtiotieteelliseen tiedekuntaan