Tietoa ja keskustelua sijoittamisesta 10.12.2020

T & B Capitalin toimitusjohtaja Tuire Mickelsson

Talousgurukerhon etäkokoontumisessa oli torstaina 10.12.2021 mukana varainhoitopalveluja tarjoavan T & B Capitalin toimitusjohtaja Tuire Mickelsson. Hän kertoi aluksi runsas 10 vuotta aiemmin yhdessä Birgitta Lindholmin kanssa perustamastaan yrityksestä, sen liikeideasta ja toiminnasta.

Sen jälkeen Mickelsson kertoi sijoittamisen erilaisista kohteista, riskeistä ja toimintastrategioista. Hän käsitteli myös sijoittoittamista Suomen ulkopuolelle, esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja muihin Pohjoismaihin.

Kurssilaiset myös kyselivät mm. osakesäästötilistä, siitä, millä summalla sijoittamaan kannattaa lähteä ja olisiko suorat osakesijoitukset vain rahastot aloittelijalle parempi vaihtoehto. Myös korkoihin sijoittaminen ja lyhyksi myynti olivat keskustelun kohteina.

YK-simulaatio 6.10.2020

Välillä keskustelu sai taiteellisia muotoja.

YK-simulaatiossa imitoidaan YK:n toimielinten, erityisesti yleiskokouksen tomintaa. Kukin osallistuja edustaa jotain maata ja muodostaa käsiteltävään asiaan kantansa kyseisen maan todellisten näkemysten ja ulkopolittisten suuntaviivojen kautta. Tällä kertaa mukana olivat mm. Kiina, USA, Venäjä, Saksa, Saudi-Arabia jaMeksiko.

YK:n yleiskokouksessa pohdittiin, miten korona-ongelma ratkaistaisiin. Keskustelussa isoksi aiheeksi nousi viruksen alkuperä, missä suhteessa erityisesti Kiinan ja USA:n edustajat olivat jyrkästi eri linjoilla. Samoin rokotteiden hyvyydestä käytiin tiukkaa keskustelua.

Lopulta päätöslauselmassa päädyttiin yhteistyön kannalle. Sovittiin, että jaetaan virukseen liittyvää tietoa avoimesti. Myös rokotteiden osalta yhteinen tahtotila oli saada siitä riittävän tehokas yhteistyöllä.

Vieraana rauhanturvaaja Aku Lindström 27.2.2020

Rauhanturvaaja Aku Lindström oli 27.2.2020 pitämässä Järvenpään lukiolla luennon liittyen kokemuksiinsa rauhantruvatehtävistä. Luennolla hän kertoi aluksi Suomen puolustusvoimien perustehtävistä ja tähän liittyen siitä, mitä sotilaallinen kriisinhallinta tarkalleen on. Sotilaalliseen kriisinhallintaan liittyen hän kertoi esimerkiksi siitä, minkä takia tällaisia operaatioita järjestetään ja mitkä ovat operaatioiden päätavoitteet.

Lindström toi esiin, että ihmisillä on yleensä vääristynyt käsitys YK:n rauhanturvatoiminnasta. Todella moni luulee toiminnan perustuvan kentällä sotilaalliseen toimintaa, mutta asia ei ole niin. Toiminta on paitsi sotilaallista myös siviili-, taloudellista sekä tarkkailevaa toimintaa. Yhdessä tehtävässä on yleensä kymmenstä kahteen sataan henkilöä. 

Lindström itse on osallistunut seuraaviin rauhanturvaoperaatioihin: Nordic Battle Group 2010-2011, Isaf/Afganistan 2012, Eurof Althea/Bosnia Hertzegovina 2013-2014, Utso/Lähi-Itä 2017-2018. Hän myös kertoi mitä on erityisesti jäänyt mieleen: kulttuurierot, sääolosuhteet, kielitaidon merkitys sekä kuinka usko omaan toimintaa vahvistui. 

YK palveluksessa on ollut suomalaisia noin 45 000 henkilöä, joista 49 on menettänyt henkensä, ei kaikki operatiivisissa tehtävissä. Vaikka henkilöt eivät olisikaan kuolleet, fyysiset ja/tai psyykkiset vauriot voivat seurata heitä tehtävän jälkeen vuosia.  

Johannes Aarto ja Inka Pesonen

Kansanedustaja Pia Lohikoski ja Suomen talouden näkymät

Perjantaina 17.1.2020 lukiolla vieraili Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski. Hän kertoi Marinin hallituksen talouspolittisista tavoitteista, kuten 60 000 uuden työpaikan luomisesta vuoteen 2023 mennessä. Keinot ovat Lohikosken mukaan vielä mietintämyssyn alla mutta esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen neuvottelut asian tiimoilta sujuvat paremmin kuin mitä julkisuudessa on annettu ymmärtää. Muutoin Lohikoski muun muassa korosti ”sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta” ja arvosteli ”tulonjaon epäreiluutta”.

Päivänpolttavaan ilmastomuutoskysymykseen Lohikoski tarjosi USA:n 1930-luvun New Deal -talouspolitiikan päivitettyä mallia: Green New Deal. Hänen mukaansa se tarkoittaisi siirtymistä ”fossiilikapitalistisesta talousmallista” ”vähäpäästöisyyteen perustuvaan kiertotalouteen”.

Lopuksi lukiolaiset kyselivät muun muassa maksuttomasta lukiosta, verotuksesta ja keinoista työllisyyden parantamiseksi.

24H-leiri 8.-9.11.2019

24H-leiri ryhmäkuvassa + tuomarit

Marraskuun pimeydessä järjestettiin Järvenpään ja Keravan lukioiden yhteinen 24H-leiri. Monta hyvää liikeideaa näki ensi kertaa päivänvalon. Ehkä niistä vielä kuullaan…

Järvenpään kaupungin Talouspeliä

Järvenpään kaupunki järjesti 10.10.2019 kaupunginkirjastossa julkisen tilaisuuden, jossa ryhmissä pohdittiin säästökohteita kaupungin vuoden 2020 budjettiin. Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen alusti tilaisuuden kertomalla viiden miljoonan euron vajeesta budejtissa: korjataanko se veroja korottamalla, palveluja leikkaamalla vai hallintoa keskittämällä.

Kuvassa Järvenpään lukion ryhmä pohtii ongelman ratkaisua ja kannattavat pääsääntöisesti säästöjä veronkorotusten sijaan.

ukko.fi ja kevytyrittäjyys

Lokakuun 9. 2019 lukiolla vieraili koulun entinen oppilas Ukko Kumpulainen kertomassa urastaan ja erityisesti ukko.fi -yhtiöstään. Ukko.fi tarjoaa alustan ja palvelun kevytyrittäjille.

Kevytyrittäjyys tarkoittaa toimintaa, jossa luonnollinen henkilö myy asiakkailleen työsuorituksiaan ja laskuttaa palkkionsa laskutuspalvelun kautta.  Ukko Kumpulaisen mukaan se sopii melkein kaikille, ja sopii myös ponnahduslaudaksi varsinaisen yrityksen perustamiseen.

Asiantuntijavieras Olli-Pekka Vainio

YTY-suuntumisvaihtoehdon vieraaksi saapui 25.4. NASSAllakin työskennellyt teologi (+filosofi ja aatehistorioitsija) Olli-Pekka Vainio Helsingin yliopistolta.

Mitä teologi tekee NASAlla? Mm. tähän kysymykseen saimme vastauksen. Vainio osallistui teologina Nasan monitieteelliseen tutkimusryhmään, jossa pohdittiin muilta planeetoilta löytyvän elämän merkitystä ja vaikutuksia.

Vainion kanssa pohdittiin myös esimerkiksi avaruustutkimuksen taloudellisia ja eettisiä kysymyksiä. Mitä jos esteettisesti merkityksellisestä kohteesta löytyy vaikkapa taloudellisesti arvokasta kultaa – mikä tällöin on arvojen suhde? Entä mitä kävisi jonkin jalometallin arvolle Maassa, jos sitä löydettäisiin muilta planeetoilta runsain mitoin?

Vainion mukaan tieteiden luokittelu luonnontieteisiin ja humanistisiin sekä yhteiskuntatieteisiin on aina yhteisön laatima sopimimus ja näiden alojen keskenäinen arvottaminen on kyseenalaista. Tosiasia on, että tulevaisuuden työelämässä tarvitsemme laaja-alaisen yleissivistyksen ja tulemme hyvin todennäköisesti toimimaan eri tieteenalojen ammattilaisista koostuvista tiimeistä. Lisäksi: luonnontieteilijätajautuvat monesti tekemään filosofiaa välttämättä tajuamattaan – esim. kysyessään tulisiko jokin asia tehdä, mitkä ovat tieteen päämäärät.

Slush 2018

Ryhmä YTY-suuntaumisvaihtoehdon opiskelijoita osallistui kansainväliseen Takeoff-yrittäjyystapahtumaan, jonka yhteydessä he pääsivät myös osallistumaan Slushiin. Huikea päivä! ”Todella mielenkiintoinen ja visuaalisesti hieno tapahtuma”, totesi yksi opiskelijoista päivän päätteeksi.

Asiantuntijavieras Kim Väisänen

Leijonan luolastakin tutuksi tullut ”start-up sijoittaja, sarjaepäonnistuja, hallitusamatööri, ex-pienyrittäjä, tietokirjailija” (Lähde:Twitter-profiili) Kima Väisänen kertoi paitsi itsestään ja urastaan myös mm. siitä kenelle yrittäjyys sopii ja kenelle ei.

kim