Seuraavista kursseista suoritettava vähintään 8

Pakolliset kurssit:
TY1 Talouden ja yrittäjyyden yhteiskurssi
Kaikille suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille pakollinen kurssi, joka kestää koko lukioajan. Kurssilla suunnitellaan tapahtumia, vierailuita, kotisivujen ylläpitoa ym. Kurssiin liittyy myös vähintään yhdestä tapahtumasta jutun tekeminen suuntautumisvaihtoehdon kotisivuille.
TY2 Arjen talous
TY3 Yrittäjyys 24H
TY7 Asiantuntijaluennot- ja vierailijat (8 kpl)

Suositellaan opiskeltavaksi seuraavia:
YH4 Lakitieto
FI3 Yhteiskuntafilosofia
PS6 Sosiaalipsykologia
ÄI7 Puheviestinnnän taitojen syventäminen/yritysviestintä
TY4 Yhteiskuntatutkimuksen perusteet (sopii erityisesti valtiotieteelliseen tiedekuntaan pyrkiville)

Suuntautumisvaihtoehtoja:

1 . Yrittäjyys
TY8 Vuosi yrittäjänä
TY5 Yrittäjyys 24H ohjaajakurssi
TO01IKK.1 Ihmiset ja kulttuurit kohtaavat
– TAT:n kansainvälisen liiketoiminnan kurssi neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot

2. Kansainvälisyys
YH6 Yhdistyneet kansakunnat
HI10 Maailmanpolitiikan kurssi
YTK11 Kansainvälisyyttä käytännössä
B2/B3 kielen opinnot

3. Jatko-opinnot
OP3 Työelämävalmiudet
TY6 Talousguru
YH5 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
TY9 Valmennuskurssi kauppakorkeakouluun/valtiotieteelliseen tiedekuntaan